Trafik Sigortası

Trafik Sigortası

  • Açıklama

TRAFİK SİGORTASI TANIMI VE ÖZELLİKLERİ

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununda düzenlenen ve trafiğe çıkan her aracın yaptırmak zorunda olduğu bir sigorta çeşididir. Her yıl yenilenmek zorundadır.Aracınız ile kaza sonucunda diğer araç veya üçüncü şahıslara verebileceğiniz zararları teminat altına almaktadır.
Trafik Sigortası sadece Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde geçerlidir. 
 

Teminat Dışı Kalan Haller
Aşağıdaki haller ve bu hallerden doğan zararlar sigorta kapsamı dışındadır.

a. Sigortalı tarafından ileri sürülecek tazminat talepleri,

b. Sürücü, hizmetliler ve sigortalının eylemlerinden sorumlu tutulduğu diğer kişiler ile yolcu bileti olmayan kişilerin talepleri,

c. Yolcuların, beraberinde veya taşıtta veya römorkunda bulunan bagaj ile benzeri eşya ve taşınan diğer eşyanın uğrayacağı zararlara ilişkin talepleri dahil olmak üzere, her türlü maddi zararlara ilişkin talepleri ile manevi tazminat talepleri,

d. Çalınma veya gaspedilme olayında taşıtın çalındığını veya gaspedildiğini bilerek taşıta binen kişilerin zarara uğramaları nedeniyle ileri sürecekleri talepler, çalan veya gaspeden kişilerin talepleri,

e. Savaş, her türlü savaş olayları, istila, yabancı düşman hareketleri, çarpışma, (savaş ilan edilmiş olsun, olmasın) iç savaş, ihtilal, isyan, ayaklanma ve bunların gerektirdiği inzibati ve askeri hareketler,

f. Nükleer, biyolojik ve kimyasal rizikoların ve bunların gerektirdiği askeri ve inzibati tedbirler,

g. Grevlere, lokavt edilmiş işçi hareketlerine, halk hareketlerine, kavgalara katılma,

h. 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemleri ve bu eylemlerden doğan sabotaj ile bunları önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucunda meydana gelen zararlar, terör ve buna bağlı sabotaj eylemlerinde bulunanların talepleri, aracın terörist eylemlerde kullanıldığını veya kullanılacağını bilerek araca binen kişilerin zarara uğramaları nedeniyle ileri sürecekleri talepler,

i. Cürüm ve cinayet işlemek veya bunlara teşebbüs,

j. Tehlikede bulunan şahıs ve malları kurtarmak hali hariç, yolcunun kendisini bile bile ağır tehlikeye maruz bırakacak hareketlerde bulunması,

k. Deprem, yanardağ püskürmesi, kar ağırlığı, sel ve su baskını, yer kayması, fırtına gibi doğal afetler.

l. Dolaylı zararlar nedeniyle yöneltilecek tazminat talepleri. 


BUNLARI BİLİYORMUSUNUZ?
• Trafik Sigortasının zorunlu bir sigorta olduğunu ve her yıl vadesi geldiğinde yenilemek zorunda olduğunuzu,
• Trafik Sigortanızı Bitiş tarihinden Sonra Yaptırdığınızda cezalı prim ödeyeceğinizi,
• Trafik Sigortası olmayan araçla yolculuk yaptığınızda herhangi bir Trafik işlemine maruz kaldığınızda aracınızın bağlanacağını ve trafik cezası, otopark ücreti ödeyeceğinizi,
• Trafik Sigortanızın kendi aracınızın hasarını karşılamadığını, kendi aracınız için Kasko Sigortası yaptırmanız gerektiğini,
• İkinci el araç satın aldığınızda aracın önceki sahibi adına olan trafik sigortasının geçerli olmadığını ve yeni Trafik Sigortası yaptırmak zorunda olduğunuzu,
• Trafik Sigortası fiyatlarının sabit olmadığını, her Sigorta şirketinin kişinin hasar geçmişini göz önünde bulundurarak kişi ve araca özel fiyatlama yaptığını,
• Trafik Sigortasının sadece Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde geçerli olduğunu,
• Trafik Sigortasının herhangi bir kaza durumunda zararın önlenmesi ve azaltılması amacıyla yapılan zorunlu masrafları karşıladığını,
• Trafik Sigortasının aracınızla üçüncü şahıslara verdiğiniz Ölüm, Sakatlık ve Tedavi masraflarını karşıladığını,
 

Hasar Anında Ne Yapmalıyım
 

Hasar Anında Gerekli Belgeler
Sigorta Durağım, müşterilerinin hasar sonrası sürecini başından sonuna kadar takip eder, hızlı, doğru ve eksiksiz olarak sonuçlandırır.
Hasarınız olduğunda; hasar tarihten itibaren 5 iş günü içerisinde sigorta şirketine ihbarda bulunmanız gerekir. İlgili sigorta şirketi ihbardan sonra hasar tespiti için eksper tayin eder. Tazminatın kısa sürede ödenebilmesi için hasar ile ilgili belgelerin sigorta şirketine ya da eksperin kendisine doğrudan ulaştırılması gerekir.
Hasar sonrası hazırlamanız gereken belgeler; 
Trafik Sigortası / Maddi Zararlar İçin İstenecek Evraklar
Kusur durumunu gösterir trafik kazası tespit tutanağı onaylı sureti.
Alkol raporu
Sigortalının ehliyet/ruhsat fotokopisi
Zarar gören aracın ruhsat fotokopisi
Hasar resimleri
Zarar gören aracı kullanan kişinin ehliyeti
Mağdur ruhsat sahibine ait banka, şube ve hesap no bilgileri
Vefat ve Sürekli Sakatlık
Size Daha İyi Hizmet Verebilmemiz İçin Gerekli Bilgi ve Belgeler
Onaylı trafik kazası tespit tutanağı
Onaylı ceza mahkemesi kararı
Onaylı vukuatlı nüfus aile kayıt örneği
Onaylı veraset ilamı
Onaylı vefat raporu
Vefat eden kişinin mesleği ve gelir belgesi
Mirasçıların banka hesap bilgileri
Mirasçıların T.C kimlik numarası
Maluliyet Halinde
Kaza zaptı
Tam teşekküllü hastaneden alınacak işgücü kayıp oranını gösterir heyet raporu
Hastane fatura ve makbuzlarıParagrafınızı buraya yazın.

  • Teklif Formu
Mesajınız Gönderiliyor, lütfen bekleyin...