İşyeri Sigortası

İşyeri Sigortası

  • Açıklama

İŞYERİ SİGORTASI TANIMI VE ÖZELLİKLERİ

Bir iş kurmak ve bir iş yeri sahibi olmak kolay değil. Bunca emeğin ve yatırımın zarar görme olasılıkları da bu nedenle göz ardı edilmemelidir.

Alfe Sigorta , işyeri sahiplerinin mutlaka edinmesi gereken çok önemli bir ürünü, işyeri sigortasını Türkiye’nin büyük ve güvenilir sigorta şirketlerinin sunduğu seçeneklerle kişiye ve işyerine özel ve karşılaştırmalı bir teklif halinde sunuyor.

İşyerinde meydana gelebilecek hasara pek çok durum yol açabilir. Hatta iş alanınız, doğası gereği pek çok risk barındırıyor olabilir. İşlerin sağlıklı bir şekilde devamlılığını sağlamak ve sorumlulukları sürdürmek adına işyeri sigortası oldukça gerekli bir güvencedir.

 

Kaza, her yerde olur ve zamanı ile ne şekilde olacağı önceden kestirilemez. Bu nedenle de sigorta, çok hayati bir kalkandır. Hangi sektörde faaliyet gösterirse göstersin, her işyerinin güvenliğini sağlamak esastır. Hem ortamın hem de çalışanların eksiksiz bir planla koruma altına alınması için iş yerinizin ölçeği ne olursa olsun Alfe sigorta’dan size özel ve ihtiyaçlarınıza yönelik teklif talep edebilirsiniz.

 


İş Yeri Paket Sigortası Neleri Kapsar?

Ana Teminatlar

Yangın, Yıldırım, İnfilak
Fırtına
Dahili Su
Kara Taşıtları Çarpması
Hava Taşıtları Çarpması
Enkaz Kaldırma Masrafları (Toplam sigorta bedelinin % 4’ü ile)
Duman
Yer Kayması
Kar Ağırlığı
Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri, Kötü Niyetli Hareketler, Terör
Yangın Sorumluluk (Kiracı/Malik, Komşuluk)
Kiracının-Malikin Kira Kaybı
Alternatif İşyeri Masrafları
İşyeri Binasındaki Sabit Kıymetlerdeki Hırsızlık
Geçici Adres Nakli
İş Durması
Dolu
Temeller
İsteğe Bağlı Teminatlar
Deprem ve Yanardağ Püskürmesi
Deniz Taşıtları Çarpması
Sel-Su Baskını
Hırsızlık
Kasa Hırsızlık ( Yazar kasa Teminatı Dahil )
Reçete ve Küpür Hırsızlık
Cam Kırılması
Emniyeti Suistimal
Test Sürüşleri
Taşınan Para
Makine Kırılması (İlk Ateş Esası İle)
Soğutucu Cihazlarda Ürün Bozulması
Elektronik Cihaz  (İlk Ateş Esası İle)
Elektrik Hasarları
Fiziki Zararlar
Nakliye Emtia
Yeni Değer Klozu
3. Şahıs Mali Mesuliyet (Lift Kullanımı Dahil)
Mesleki Mesuliyet (Eczane Faaliyet Kolu İçin)
İşveren Mali Mesuliyet
Eksik Sigorta
Yeni Yatırımlar
İzolasyon Eksikliği
Arızi İnşaat İşleri
7/24 Yardım


Teminat Dışı Kalan Haller

Aşağıdaki haller sigorta teminatının dışındadır:

Savaş, her türlü savaş olayları, istila, yabancı düşman hareketleri, çarpışma (Savaş ilan edilmiş olsun olmasın), iç savaş, ihtilal, isyan, ayaklanma ve bunların gerektirdiği inzibati ve askeri hareketler nedeniyle meydana gelen bütün zararlar.
Herhangi bir nükleer yakıttan veya nükleer yakıtın yanması sonucu nükleer artıklardan veya bunlara atfedilen sebeplerden meydana gelen iyonlayıcı radyasyonların veya radyo-aktivite bulaşmalarının ve bunların gerektirdiği askeri ve inzibati tedbirlerin sebep olduğu bütün zararlar. (Bu bentte geçen yanma deyimi kendi kendini idame ettiren herhangi bir nükleer ayrışım olayını da kapsayacaktır.)
Kamu otoritesi tarafından sigortalı şeyler üzerinde yapılacak tasarruflar sebebiyle meydana gelen bütün zararlar.
Yangın çıkarmaksızın; sigortalı şeylerin kendi ayıplarından, mayalanmalarından, kavrulmalarından veya bünyelerinde meydana gelen bozulmalar ile kavrulmalar nedeniyle uğradıkları zararlar.
Yangın çıkarmaksızın; sigortalı şeylerin işlenmek için veya başka faydalı bir maksatla ateşe veya sıcaklığa tutulmasından, ocak veya bunun gibi ateş bulunan bir yere düşmesinden veya atılmasından veya elbise, çamaşır ve diğer eşya yanıklığı gibi alev almaksızın kavrulma veya yanmasından veya ısıtma, aydınlatma, ütüleme aletleri ile lamba, mum, sigara ve bunların benzerlerine temasından doğan zararlar.
Yangın çıkarmaksızın; elektrikle çalışan her türlü motor, elektrik veya elektronik alet, cihaz, tesisat ve kordonlarının elektrik cereyanına bağlı bulundukları sırada bu cereyan yüzünden kısa devre, topraklama, voltaj iniş çıkışları ve bu yüzden ısınma ve endüksiyon cereyanı gibi nedenlerle uğrayacakları zararlar.
Alçak basınç sebebiyle kapların içeri doğru çökmesi, yırtılması ve sair şekilde deformasyonu, yıpranması ile santrifüj kuvvetler ve mekanik olaylar nedeniyle sigortalı cihaz ve motorlarda meydana gelen bütün zararlar. 


Hasar Anında Ne Yapmalıyım

Alfe Sigorta , müşterilerinin hasar sonrası sürecini başından sonuna kadar takip eder, hızlı, doğru ve eksiksiz olarak sonuçlandırır.

Hasarınız olduğunda; hasar tarihten itibaren 5 iş günü içerisinde sigorta şirketine ihbarda bulunmanız gerekir. İlgili sigorta şirketi ihbardan sonra hasar tespiti için eksper tayin eder. Tazminatın kısa sürede ödenebilmesi için hasar ile ilgili belgelerin sigorta şirketine ya da eksperin kendisine doğrudan ulaştırılması gerekir.


İşyeri Sigortası Hasarları İstenen Evraklar

Yangın

Size Daha İyi Hizmet Verebilmemiz İçin Gerekli Bilgi ve Belgeler
İtfaiye raporu
Karakol tarafından tutulan ifade tutanakları
Hasarın giderilmesine yönelik teklif ve faturalar
Tapu veya kira kontrat
Hasar fotoğraflar
Savcılık iddianamesi ve takipsizlik kararı
Yangında işyeri zarar görmüş ise; hasar tarihli envanter, demirbaş kaydı, emtialara ait sevk irsaliyesi ve faturalar
Daini Mürtein söz konusu olması halinde rehin koyan yerden muvafakatname
Sigortalı banka hesap bilgileri


Hırsızlık

Size Daha İyi Hizmet Verebilmemiz İçin Gerekli Bilgi ve Belgeler
Karakol müracaat ve görgü tespit tutanağı
Sigortalı talep yazısı
Çalındığı tespit edilen muhteviyatın ya da ev eşyalarının dökümü
Muhasebe kayıtları (faturalar, hasar tarihli mizan, envanter kaydı)
Hasar fotoğrafları
Genel Şartlarda belirtilen bekleme süresi sonunda çalınan malların ve suç faillerinin bulunamadıklarına dair karakoldan bulunamadı yazısı. (30 gün sonunda bu yazıyı karakoldan alabilmek için Sompo Japan Sigorta A.Ş tarafından size resmi mercilere hitaben yazılmış bir yazı verilecektir.)
Sigortalı banka hesap bilgileri


Dahili Su

Size Daha İyi Hizmet Verebilmemiz İçin Gerekli Bilgi ve Belgeler
Sigortalı beyanı
Fiyat teklifleri
Hasar fotoğrafları
Tapu veya kira kontratı
Hasarlanan yer işyeri ise; emtia faturaları, sevk irsaliyeleri, hasar tarihli envanter
Sigortalı banka hesap bilgileri

  • Teklif Formu
Mesajınız Gönderiliyor, lütfen bekleyin...