Dask

Dask

  • Açıklama

DASK SİGORTASI TANIMI

27.12.1999 tarihinde Resmi Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan 587 sayılı "Zorunlu Deprem Sigortasına Dair Kanun Hükmünde Kararname" gereğince, 27.09.2000 tarihinden itibaren, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki bağımsız bölümler, tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tabi taşınmazlar üzerinde mesken olarak inşa edilmiş binalar, bu binalar içinde yer alan ve ticarethane, büro ve benzeri amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler ile doğal afetler nedeniyle Devlet tarafından yaptırılan veya verilen kredi ile yapılan meskenler zorunlu deprem sigortasına tabidir.

Bu sigorta ile, depremin doğrudan neden olduğu maddi zararlar ile deprem sonucu meydana gelen yangın, infilak, tsunami veya yer kaymasının sigortalı binalarda neden olacağı hasarlar (temeller, ana duvarlar, bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar, bahçe duvarları, istinat duvarları, tavan ve tabanlar, merdivenler, asansörler, sahanlıklar, koridorlar, çatılar, bacalar ve yapının benzer nitelikteki tamamlayıcı kısımlarında meydana gelenler de dahil olmak üzere), sigorta bedeline kadar Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) tarafından teminat altına alınmıştır.

Teminat Dışı Kalan Haller

 Aşağıdaki haller sigorta teminatının dışındadır. 

 Enkaz kaldırma masrafları, kar kaybı, iş durması, kira mahrumiyeti, alternatif ikametgah ve işyeri masrafları, mali sorumluluklar ve benzeri dolaylı zararlar, 
Her türlü taşınır mal, eşya ve benzerleri, 
Ölüm dahil olmak üzere tüm bedeni zararlar, 
Manevi tazminat talepleri, 
Deprem ve deprem sonucu oluşan yangın, infilak, tsunami veya yer kaymasının dışında kalan hasarlar, 
Belirli bir deprem hadisesine bağlı olmaksızın binanın kendi kusur ve özellikleri nedeniyle zamanla oluşan zararlar.

 Deprem (DASK) sigortası yaptırmak için gerekenler

Sigortalı kimlik bilgileri
Ulusal adres kodu ( resmi adres bilgisi ) bknz. adres.nvi.gov.tr/Home
Daire metrekaresi , bina inşaat yılı , bina toplam kat sayısı

  • Teklif Formu
Mesajınız Gönderiliyor, lütfen bekleyin...